/ / Facebook / Tumblr /jesuspapichulo@live.de

Lyrics zu Björk - Storm - aus dem Album Drawing Restraint 9

*shipping noises*
scolanscolan scolanscolan scolanscolan scolanscolan scolanscolan
scanscanscan sksksksksksksksksksksksk
brrbrbrbbbrbrehheee
im gibberish
over
a tear
eran tibble err
your charms are aleeeyha
i'm sane!
ohrwaaa
ohwaa waa waa wa wa wa wawawawa
ideedeedoo yehaaa
unsenononah
ya can't tell la le ha
ya can't tell la leeee
aheeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
howwwoooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee
geeeeeheeheeeeeeeeeeeeeeeeeeee
amweee eeee - eeee - eeee - eeeeeee
howwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
heeeeheeeeeeeeeeee
owwooooooeeeeeeeioioeeee
ah how
i'm a carten
after you kneel on me
a soul in sahkahhh
fanta
air
i'm coming frawww
ohtuuuuuekeah
into a key yahhh
handeeeeeeeeeey
seeeeeooheeeeeee
i'm gibberish
after you can't sit on me there
howweeeeeeeeeeee
howweeeeeeeeeeeeeeeeeee
(badoop badoop badoop badoop)
howweeeeeeeeeeee
howweeeeeeeeeeee
(badoop badoop badoop badoop)
howweeeeeeeeeeee
weeeeeeeeeeeeeeeeeeee
(badoop badoop badoop badoop)
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
(badoop badoop badoop badoop)
owah owah owah owah owah ow ow ow owowowowowowowahhhh
*thunderclap*

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

source: bjork.com

Selma.